بررسی كاربرد نانو تکنالوژی در صنعت ساختمان

Ezatullah_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ - ۱۲:۳۸
بررسی كاربرد نانو تکنالوژی در صنعت ساختمان

معاون سرمحقق انجنیر محمد مرتضی "شیرزوی" عضو علمی انستیتوت ساختمانی، مرکز ریاضی، فزیک و تخنیک، معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی اکادمی علوم افغانستان، کنفرانس علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان «بررسی کاربرد نانو تکنالوژی در صنعت ساختمان» ارایه نمود.

موصوف داشته های کنفرانس علمی خویش را که به شکل پاور پاینت تنظیم نموده بود، با اشتراک کنندگان کنفرانس شریک ساخت.

در مقدمه این کنفرانس معرفی مختصر از نانوتکنالوژی صورت پذیرفت و همچنان در باره اهمیت، مبرمیت و هدف نانوتکنالوژی روشنی انداخته شد.

در ادامه خلاصه کنفرانس را چنین تشریح نمود، نانوتکنالوژی نوید بخش پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف علمی شده است و با کنترول مواد در مقیاس مالیکولی، گشایش اسرار طبیعت در تمام عرصه های انجنیری را نوید می دهد، همچنین تهیه مصالح مناسب و با ویژگی های مورد نظر در بخش های مختلف ساختمان با توجه به نیاز ها و خواسته های ما، در کاهش مصرف انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش به سزایی خواهد داشت که نانوتکنالوژی این امر را نیز میسر خواهد نمود.

در شروع کنفرانس کاربرد نانو تکنالوژی تشریح گردید و به تعقیب آن استفاده از مواد نانو تکنالوژی در صنعت ساختمان توضیح گردید.

در ادامه تاثیر نانو تکنالوژی بالای محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و در خاتمه نتایج مشخص پیشکش و پیشنهاد های سازنده و مؤثر ارایه گردید.

نتایج و پیشنهاد ها

1- تکنالوژی نانو، از جمله تکنالوژی های جدیدی است که کاربرد مهم و ارزشمند در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان دارد.

2- این تکنالوژی خواص مصالح را بهبود می بخشد و ویژگی های مطلوبی را در آن ها ایجاد می کند.

3- در بسیاری از موارد استفاده از این تکنالوژی توجه اقتصادی دارد. برخی از انواع فرآورده های نانویی در کشور وجود دارد و می تواند به راحتی خریداری شود و مورد استفاده قرار گیرد. لیکن، همانند تمام تکنالوژی های نوین، قبل از استفاده باید مورد بررسی و تحقیق کافی قرار گیرد و به رعایت ستندرد های بین المللی در ارتباط با نوع مواد و روش استفاده از آن ها توجه کافی شود.