اعلان برندگی پروژه خریداری فرنیچر و تجهیزات دفتری، لوازم برقی و ساخت الماری های قفسچه ئی بابت سال مالی ۱۴۰۰

Ezatullah_admin
اعلان برندگی پروژه خریداری فرنیچر و تجهیزات دفتری، لوازم برقی و ساخت الماری های قفسچه ئی بابت سال مالی ۱۴۰۰

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره ۲ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم خریداری فرنیچر و تجهیزات دفتری ، لوازم برقی و ساخت الماری های قفسچه ئی بابت سال مالی ۱۴۰۰ این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/05/NCB/1400  در سه لات به ترتیب لات اول به قیمت مجموعی (3,636,600) سه میلیون و ششصد و سی و شش هزار و ششصد افغانی با شرکت تجارتی شهر بلند دارنده جواز نمبر (45821) ، لات دوم رابه قیمت مجموعی (1,024,002 ) یک میلیون و بیست و چهار هزار و دو افغانی با شرکت خدمات لوژستیکی رنگینه خورشید دارنده جواز نمبر (70621) و لات سوم را به قیمت مجموعی (735,000 ) هفتصد و سی و پنج هزار افغانی با شرکت تجارتی شهر بلند ، دارنده نمبر جواز (45821 ) عقد قرارداد می نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراز در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ - ۱۰:۴ کابل
Background image

اعلان برندگی پروژه قرارداد ۱۴ مورد چاپ کتب ، مجلات و جراید اکادمی علوم بابت سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم قرارداد ۱۴ مورد چاپ کتب ، مجلات و جراید بابت سال مالی 1401 این اداره دارای نمبر . . .

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ - ۱۵:۲۹ کابل
Background image

اعلان برندگی پروژه 78 قلم قرطایسه باب و ضروریات دفتری بابت سال مالی 1401

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه 78 قلم قرطایسه باب و ضروریات دفتری بابت سال مالی 1401 این اداره دارای نمبر . . .

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ - ۱۰:۵۱ کابل
Background image

اعلان پروسه لیلام ۷۱۲ قلم داغمه جات اکادمی علوم افغانستان

ریاست عمومی اکادمی علوم در نظردارد تا اجناس داغمه این اداره را به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ به لیلام بگذارد از تمامی اشخاص وحکمی که علاقمند خرید اجناس داغمه باشند خواهشمندیم تا در روز لیلام به . . .

Back to tenders