اعلان برندگی پروژه نصب شیشه های ضد ضربه روی شیشه های کلکین ها

Ezatullah_admin
اعلان برندگی پروژه نصب شیشه های ضد ضربه روی شیشه های کلکین ها

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه نصب ضد ضربه روی شیشه های کلکین ها بابت سال مالی ۱۴۰۰ این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/10/NCB/1400 را به قیمت مجموعی (1,628,900) یک میلیون و ششصد وبیست و هشت هزار و نهصد افغانی  با شرکت خدمات لوژستیکی ررنگینه خورشید  دارنده جواز نمبر (70621) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبوجان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ - ۹:۴۴ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه MB120 انترنت برای سال مالی 1402

اکادمی علوم افغانستان برویت فیصله شماره(7) مورخ(1402/1/26) شورای اداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه MB120 انترنت برای سال مالی 1402 دارای شماره . . .

شنبه ۱۴۰۲/۲/۲۳ - ۱۱:۸ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه 51 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال مالی1402

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی 51 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال مالی 1402 دارای شماره تشخیصیه داوطلبی(AS/04/NCB/1402 ) اشتراک نموده و نقل شرطنامه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۳۱ - ۹:۱۸ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه چاپ۱۷ مورد کتب،مجلات و جراید برای سال مالی 1402

اکادمی علوم افغانستان برویت فیصله شماره(4) مورخ(1402/1/26) شورای اداری و با در نظرداشت مکتوب شماره (23) مورخ (1402/1/14) آمریت تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا . . .

Back to tenders