بررسی کاربرد معادلات دیفرانسیل معمولی برای دریافت شدت جریان برق در برخی از مدار های برقی

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۰:۵۵

اکادمی علوم افغانستان معاونیت بخش علوم طبیعی – تخنیکی مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک محترم نامزد محقق خورشید انور "نیازی" عضو علمی مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک پروژۀ علمی – تحقیقی خویش را تحت عنوان (بررسی کاربرد معادلات دیفرانسیل معمولی برای دریافت شدت جریان برق در برخی از مدار های برقی) از رتبۀ علمی نامزد محقق به رتبۀ علمی محقق در حضور استادان و کمیسیون علمی دفاع نمود.

در هر زمان علما و محققین زمینه های مختلف علم ریاضیات را کشف و به داشته های این علم افزوده اند و امروزه ریاضیات از جایگاه عالی در بین علوم برخوردار بوده و برای همه علوم به نحوی همکار می باشد تا جایی که علما علم ریاضیات را زبان طبیعت گفته اند و نقش آنرا در رشد و انکشاف جامعه انسانی نهایت مهم و ارزنده تلقی نموده اند از همین باعث است که مطالعه و تحقیق پیرامون عرصه های مختلف ریاضیات از اعم مسائل به شمار آمده و زمینه های رسیدن انسان را به سر منزل مقصود هموار می نماید. معادلات دیفرانسیل که بخش عمده آنالیز ریاضی را احتوا نموده، کاربرد های زیادی در امور تکنالوژی و تخنیک، فزیک نظری، امور اقتصادی، احصائیه، زراعت، صنعت، صحت و سایر موارد دارد. تحقیقات انجام شده توسط محقق مبین این حقیقت است که معادلات دیفرانسیل منجمله معادلات دیفرانسیل معمولی کاربرد زیاد در عرصه های مختلف علوم به خصوص فزیک برق و انجنیری برق دارد. بالاخص استفاده از معادلات دیفرانسیل قابل تفکیک و معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم نقش ارزشمند در حل مسائل مربوط به جریان، ولتاژ و سایر پارامتر ها در سرکت های برقی (RC,RL,LC,RLC) داشته و سهولت های محاسباتی جزئ مزایای کاربرد معادلات دیفرانسیل معمولی به شمار می آید که تعیین این پارامتر ها از نظر انجنیری برق، نهایت مهم و ارزنده می باشد. بناءً مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک اکادمی علوم تحقیق این موضوع را خیلی مهم و با ارزش تلقی نموده است.

در خاتمه محقق با سوالات استادان و محققین جوابات قناعت بخش ارائه نموده و در اخیر کمیسیون دفاع به اتفاق آرا دفاع موصوف را مثبت ارزیابی نمودند.