اعلان شش بست NTA قراردادی از طریق رقابت آزاد

Ezatullah_admin
شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۹ - ۹:۴۵
اعلان شش بست NTA قراردادی از طریق رقابت آزاد

Publish Date

Closing Date

Location

kabul

Sorry...This form is closed to new submissions.

آمریت منابع بشری اکادمی علوم افغانستان به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوریت اسلامی افغانسان در راستای اصلاح و ایجاد اداره سالم اینک به تعداد ( شش ) قراردادی خویش رااز طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد.

  1. مسؤل آی تی ریاست مرکز دایرة المعارف (۱) بست .
  2. کمپیوتر کار ریاست مرکز دایرة المعارف) بست .
  3. کمپیوتر کار قاموس لهجوی پشتو ریاست مرکز زبانها و ادبیات (۱) .
  4. امربر ریاست مرکز دایرة المعارف (۲) بست .

همچنان افراد واجد شرایط میتوانند خلص سوانح (CV ) خویش را از تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ الی ۶/۱۰/ ۱۳۹۹ به مدت ده روز کاری به مدیرت عمومی استخدام آمریت منابع بشری اکادمی علوم افغانستان واقع شهر نو قصر شاه بوبو جان تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies