تحقیق پیرامون وریانت های پوشش ساختمان ها در کشور

Ezatullah_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۹:۵۰

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی:

عنوان پروژه: تحقیق پیرامون وریانت های پوشش ساختمان ها در کشور

اجراء کننده: معاون سرمحقق انجنیر شاه شجاع قریشی عضو انستیتوت ساختمانی مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک

مدت اجراء: 23/ 05/1397 الی 23 /05/ 1403

پروژه علمی – تحقیقی که در آینده باید تحریر گردد، تحت عنوان «تحقیق پیرامون وریانت های پوشش ساختمان ها در کشور» می باشد. پوشش بام پناه گاه یک ساختمان است و سقف در کنار استحکام و زیبایی، به ساختمان هویت نیز می بخشد، از این رو یکی از اصلی ترین اجزای ساختمان شمرده شده و باید با دیدی تخصصی نسبت به کیفیت، طراحی و اجرای آن نگــاه کرد از جانب دیگر عوامل بسیاری در محیط زیست مثل میزان باد، باران، رطوبت، فرسوده گی موقعیت جغرافیایی، گرما، سرما در انتخاب پوشش مناسب برای یک ساختمان تأثیرات خود را دارد. اگر در انتخاب پوشش های ساختمان تدابیر لازم در موارد موضوعات فوق گرفته شود واضح است که تأثیرات مثبتی را در رابطه به ساختمان های سالم و عاری از نواقصات بعدی خواهد داشت.

اهمیت انجام این تحقیق براین مبنا استوار است که می توان به یک سلسله کمبودی ها، مشکلات و چالش ها در این زمینه پی برد و برای رفع آن اقدام کرد. هدف از این پروژه دریافت وریانت های مناسب پوشش های ساختمان ها جهت زیبایی بخشیدن به پوشش های تعمیرات همجوار شان، آسایش صوتی، حرارت، برودت و رطوبت و همچنان اقتصادی و کیفیت هر چه بیشتر ساختمان ها بوده که بیانگر مبرمیت کار پروژه نیز میباشد.

جهت ارتقای کیفیت پروژه هذا نیاز به داشتن لابرتوار ساختمانی که بتواند مواد را از جهات مختلف یعنی (تست سیخ گول در مقابل قوه های کششی و فشاری، تست کانکریت در مقابل قوه های انحنایی، فشاری، فشار موضعی و همچنان تست کیفیت مواد های مختلف پوشش را در مقابل عایق رطوبت، حرارت و صوت) تثبیت نماید، را دارد.

با تکمیل این پروژه، انواع پوشش های ساختمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته، وریانت های مناسب پوشش ساختمان ها مشخص می گردد همچنان رساله ای در زمینه تحریر خواهد شد جوابگوی نیاز مندی های پوشش ساختمان ها بوده و ممد خوبی برای دست اندر کاران امورساختمانی و مهندسی می باشد.