بررسی سطح حاصلخیزی خاک برخی از ولسوالی های زون شرقی ( ننگرهار، لغمان و کنر)

Ezatullah_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸ - ۱۰:۲۲

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی:

محقق خلیل الرحمن بارکزی

خلاصه

    تحقیق پیرامون حاصلخیزی خاک و شناسایی عناصر اهم و ضروری موجود در ترکیب آن موضوع بسا مهم بوده و برای تولیدات زراعتی پایدار اهمیت خاص دارد.

خاک بستر پرورش نباتات و تولید محصولات زراعتی است که برای رشد و پرورش نباتات ضمن آب یک مقدار عناصر مهم ضروری را فراهم می کند. خواص کیمیاوی، بیولوژیکی و فزیکی خاک بر رشد گیاهان تأثیر می کند و رشد خوب نبات با کمیت و کیفیت محصولات پیوند ناگسستنی دارد. بنابراین، از نظر حاصلخیزی، پی بردن و دانستن ترکیب خاک یک موضوع نهایت مبرم و حیاتی می باشد.

هدف تحقیق در رابطه به حاصلخیزی خاک، بدست آوردن محصول بیشتر از نباتات، تولید نباتات باکیفیت موثریت استعمال و مصرف کودهای کیمیاوی، با در نظر داشت نوع خاک، کشت نبابات مناسب، دریافت معلومات لازم در رابطه به خاک، تحقیق پیرامون حاصلخیزی خاک و دریافت معلومات در مورد وجود عناصر غذایی در خاک چون ( نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم و مواد عضوی ) که در اثر آزمایشات به دست می آید. نایتروجن، فاسفورس و پوتاشیم از جملۀ مهمترین عناصر به شمار می روند که تأثیر مستقیم بر حاصلخیزی خاک و محصول نبات دارد. در رابطه به ساحۀ تحت تحقیق تا کنون کدام پژوهشی صورت نگرفته است. دهاقین و مسوولان بخش زراعت به شکل غیر علمی و فنی از کودهای کیمیاوی استعمال می کنند که در نتیجۀ کشت ناپایدار سبب بروز مشکلات زیاد اقتصادی و محیط زیستی می شود. به همین منظور، اکادمی علوم افغانستان در پلان انکشافی ده سالۀ خود موضوعی را تحت عنوان ( دریافت میزان حاصلخیز خاک در افغانستان ) مد نظر گرفته و در مجموع هدف آن معلوم نمودن احصائیه خاک های حاصلخیز در افغانستان می باشد. یک بخشی از موضوع متذکره، از طرف انستیتوت زراعت اکادمی علوم افغانستان جهت تحقیق به اینجانب سپرده شده بود که بنده هم مطابق پلان انفرادی خویش به ولایات ننگرهار، لغمان و کنر سفر نمودم، نمونه ها و سمپل های خاک را جمع آوری نموده که در حال حاضر کارهای لابراتواری آن جریان دارد.

با اکمال این رسالۀ علمی _ تحقیقی، اطلاعات دقیق و موثق، احصائیۀ جدید و معلومات علمی – تحقیقی در رابطه موضوع یاد شده به دست خواهد آمد که بر مبنای آن قادر خواهیم شد تا برای غله جات، حبوبات و سایر نباتات، میزان مورد نیاز کودهای کیمیاوی را تعیین نماییم و در خاک های ساحۀ تحقیق، میزان عناصر 0موجود و اولیۀ ضروری را نشان دهیم.