بررسی ګسترش جغرافیایی صحرا ها در افغانستان

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۹ - ۱۱:۳۰

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی:

نویسنده: معاون سرمحقق عبدالرحمن لطیف

مدت جرا: 13 / 12 / 1398 الی 13/ 12/ 1404

په اثر تغییرات اقلیمی، به وجود آمدن حوادث طبیعی و تخریب محیط زیست از جمله موضوعات قابل تشویش و نګرانی بوده،که زنده ګی موجوداتو زنده را با چالش و خطر مواجه ساخته است. بدون شک امروزه  ګسترش صحراها و صحراګرایی در جهان از خطرناک ترین معضلات طبیعی محسوب می شود که همواره درحال افزایش و ګسترش میباشد. این در حالیست که از قبل کشور ما محاط به خشکه بوده و از طرف دیګر دارای اقلیم صحرایی و نیمه صحرایی میباشد، در چنین حالت تخریب و فرسایش خاکها صورت گرفته و سبب کاهش فعالیت های زراعتی می ګردد. بناءً تحقیق پیرامون صحراگرایی و وسعت آن در کشور از اهمیت خاص اجتماعی و اقتصادی برخوردار بوده و لازم پنداشته می شود تا از گسترش و وسعت صحراگرایی در کشور جلوکیری نمایم که به همین خاطر این تحقیق در رابطه به موضوع فوق الذکر انجام می شود و هدف نهایی آن معلوم نمودن وضعیت فعلی صحراگرایی، آثرات ناګوار آن، و دریافت راه های مناسب جهت جلوګیری از ګسترش آن میباشد.