اعلان برندگی پروژه تهیه و تدارکات تیل دیزل و پطرول سال مالی 1403 اکادمی علوم

Ezatullah_admin
اعلان برندگی پروژه تهیه و تدارکات تیل دیزل و پطرول سال مالی 1403 اکادمی علوم

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول مورد نیاز این اداره دارای نمبرتشخیصیه ASA/1402/G-001 را به قیمت مجموعی مبلغ مجموعی (8514900) هشت میلیون پنج صدو چهارده هزارو نه صد افغانی با شرکت چکری پطرولیم دارنده نمبر جواز (86902) عقد قرار داد می نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهر نو کوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۵ - ۹:۴۲ کابل
Background image

اعلان برنده گی پروژه تهیه و تدارک روغنیات و فلتر باب برای سال مالی 1403 اکادمی علوم

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینک اکادمی علوم پروژه تهیه و تدارک روغنیات و فلتر باب مورد نیاز این اداره دارای نمبرتشخیصیه ASA . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۵ - ۱۳:۲۹ کابل
Background image

اعلان برنده گی پروژه تهیه و تدارکات هشت قلم خوراکه باب برای سال مالی 1403 اکادمی علوم

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه تهیه و تدارک هشت قلم خوراکه باب مورد نیاز این اداره دارای نمبرتشخیصیه ASA . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۴:۲ کابل
Background image

اعلان برندگی پروژه تهیه و تدارکات تیل دیزل و پطرول سال مالی 1403 اکادمی علوم

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول مورد نیاز این اداره دارای نمبرتشخیصیه ASA . . .

Back to tenders