گالری رسانه

معرفی اثار موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم

د افغانستان د علومو اکاډمي د اتنوګرافي موزیم د اثارو معرفي

Introducing the Museum of Ethnography of the Afghanistan Science Academy

گزارش ویدیویی دست آورد ها و فعالیت های سال ۱۴۰۰هـ. ش اکادمی علوم افغانستان

د افغانستان علومو اکاډمي کې د لوی مصلح ستر غازي کتاب مخکتنه وشوه

په افغانستان کې پایښت لرونکی پرمختګ؛ ستونزې او فرصتونه

انکشاف پایدار در افغانستان؛چالشها و فرصتها

د افغانستان علومو اکاډمي کې د ترجمې د مرکز پرانست غونډه ترسره شوه

له علومو اکاډمۍ څخه د یو شمېر استادانو د منفکۍ په اړه د ملي رادیو تلویزون وضاحتي راپور

مستند موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان

د ختیځو ولایتونو لهجوي قاموس

نامتو څېرې د سعدالدین شپون ژوند

ادب د سل فرهنګي بریاوو کتاب

نامتو څیرې محمود طرزي

د پښتو ژبې لهجوي قاموس ـ دویمه برخه

د ارواښاد پوهاند رسول باوري په اړه له بي بي سي سره د علومو اکاډمي د مشر سرمحقق دکتور عبدالظاهر شکيب لنډه مرکه

Pagination