اعلان برندگی پروژه تهیه و خریداری ۲ قلم تیل ( دیزل و پطرول ) و ۳۱ قلم مبلائیل و فلترباب

Ezatullah_admin
اعلان برندگی پروژه تهیه و خریداری ۲ قلم تیل ( دیزل و پطرول ) و ۳۱ قلم مبلائیل و فلترباب

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه تهیه و خریداری ۲ قلم تیل (دیزل و پطرول ) و ۳۱ قلم مبلائیل و فلتر باب  این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/01/NCB/1400 را به قیمت مجموعی (5,658,170) پنج میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار و یکصد و هفتاد افغانی  با شرکت ساختمانی و لوژستیکی تمیم عبدالله انصار دارنده جواز نمبر (62417) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبوجان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳ - ۱۴:۱۱ kabul
Background image

د کتابونو، مجلو او جریدو د ۱۵ مواردو د چاپ پروژې د ګټلو اعلان

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه چاپ ۱۵ مورد کتب، مجلات و جراید این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/02/NCB/1399 . . .

Back to tenders